SAXON with new album »Thunderbolt« on European Tour

The event has already taken place.